DSC 0337

"Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa".

Vzdelávanie

Zámerom nášho OZ Divergent je sprevádzať Ťa na ceste života, ak potrebuješ podporiť, zazdrojovať sa, prinavrátiť si svoje zdravie, objavovať svoju nepreskúmanú vnútornú krajinu, rozvíjať krásu a hĺbku vo vzťahoch, podporiť tvorivosť a kreativitu, ponoriť sa do ticha, objavovať novú cestu ako v živote rásť, napredovať a objavovať svoje skutočné Ja.

Veríme, že Ťa vždy život pozve tam, kde práve potrebuješ.

Či sa budeme kontaktovať viac cez telesné vnímanie, prácu s dychom, tanec, bojové umenia, Play-Fight prax, Jogu, na horách, v meditácií, cez prírodu, alebo prostredníctvom dotyku a jemnej energetickej práci, tak vždy bude pre nás zámerom bezpečie, podporná atmosféra a podpora indiviuality.

DSC 0337 v2

"Vo všetkých duchovných tradíciách sa bolesť považuje za bránu k prebudeniu".