ajurveda

"Dotyk nie je spojenie, je to brána k spojeniu."

Kontakt

Kde ma nájdete

Centrum zdravia

Pod Hradiskom 1/997

010 01 Žilina


Kontakt

e-mail: rovena.sebanova@gmail.com

mobil: 0911 644 700


Občianske združenie Divergent

IČO: 532 49 852

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo - ulica: Kysucká 552/8, 010 01 Žilina

ro11

"Pohyb je nepriateľom strachu."