DSC 0337

"Spomínaj na minulosť, ale len pokiaľ na nej chceš stavať".

Čím sprevádzam

 

 • Stravovanie a celostný prístup v oblasti zdravia
 • Starostlivosť o chrbticu a celý pohybový aparát - SM Systém, pooperačná rehabilitácia, korekcia nesprávnych pohybových vzorcov - Fyzioterapia
 • DNS - Dynamická neuromuskulárna stabilizácia, vývojová kineziológia
 • Individuálne a skupinové hodiny Jogy - zamerané na prepojenie práce tela a mysle, Joga z pohľadu Fyzioterapie, Mindfulness Joga
 • Jogová terapia -  4 úrovne vnímania, práca s dychom a rozšíreným vedomím
 • Masáže - klasická, relaxačná, športová, bankovanie, reflexológia chodidiel
 • Relaxačné techniky, meditácia, kraniosakrálna biodynamika
 • Pohybová terapia a jej význam na ceste liečenia
 • Play-Fight prax - rozvíjanie komunikácie a vzťahová dynamika nielen v partnerských vzťahoch
 • Prednášky a pohybové-zážitkové workshopy  pre osobnostný rozvoj - individuálne a pre skupiny  
 • 7-dňový výcvik osobnosti - individuálne vzdelávanie nielen v čase životnej krízy, ale aj pre zlepšenie celkovej kvality života vo všetkých oblastiach
 • Detské letné pohybovo-zážitkové tábory
 • Poradenstvo v oblasti harmonického a prírodného bývania, realizácia organicko-okrasných záhrad
 • fotografovanie

 Teším sa na spoločné chvíle cestou života

DSC 0337 v2

 "Prvým krokom na ceste k zdraviu je učenie sa."