ro8

"Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa".

Škola života

Zámerom nášho OZ Divergent je sprevádzať Ťa na ceste života, ak hľadáš seba samého a cestu, ktorá je Tvojou.

Všetky vzdelávacie akcie vytvárame na základe vnútorného volania, s vnímaním celkových zmien vo svete, aby si si mohol vybrať svoju vlastnú cestu sebaspoznania a sebarozvoja. Dôvodom širšej ponuky tém je naše vnímanie, že v každom období života sme otvorení inej úrovni vedomia a prijímania informácií.

Veríme, že Ťa vždy život pozve tam, kde práve potrebuješ.

Či sa budeme kontaktovať viac cez telesné vnímanie, prácu s dychom, tanec, bojové umenia, Play-Fight prax, Jogu, na horách, v meditácií, cez prírodu, alebo prostredníctvom dotyku a jemnej energetickej práci, tak vždy bude pre nás zámerom bezpečie a priateľská atmosféra.

ro8 v2

"Vo všetkých duchovných tradíciách sa bolesť považuje za bránu k prebudeniu".