ro8

"Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa".

Škola života

Zámerom nášho OZ Divergent je sprevádzať Ťa na ceste života. Program vytvárame na základe vnútorného volania, aby si človek mohol vybrať svoju vlastnú cestu sebaspoznania a sebarozvoja. Dôvodom širšej ponuky vzdelávacích akcií je naše vedomie, že v každom období života sme otvorení inej úrovni vedomia a prijímania informácií a prežitkov.

Veríme, že Ťa vždy život pozve tam, kde práve potrebuješ. Našou snahou bude vytvoriť Ti bezpečný priestor počas spoločnej cesty.

ro8 v2

"Vo všetkých duchovných tradíciách sa bolesť považuje za bránu k prebudeniu".