DSC 0180

"Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa".

Sebarozvoj

Zámerom nášho OZ Divergent je sprevádzať Ťa na ceste života, ak potrebuješ podporiť, zazdrojovať sa, prinavrátiť si svoje zdravie, objavovať svoju nepreskúmanú vnútornú krajinu, rozvíjať krásu a hĺbku vo vzťahoch, podporiť tvorivosť a kreativitu, ponoriť sa do ticha, objavovať novú cestu ako v živote rásť a napredovať.

Pozývame Ťa do nášho  priestoru, ktorý nás zavolal, aby sme ho tvorili a bol bezpečným miestom nielen pre nás, ale aj pre každého, koho pritiahne.

Veríme, že Ťa vždy život pozve tam, kde práve potrebuješ.

Či sa budeme kontaktovať viac cez telesné vnímanie, prácu s dychom, tanec, bojové umenia, Play-Fight prax, Jogu, na horách, v meditácií, cez prírodu, alebo prostredníctvom dotyku a jemnej energetickej práce, tak vždy bude pre nás zámerom bezpečie a podporná atmosféra.

DSC 0180 v2

"Vo všetkých duchovných tradíciách sa bolesť považuje za bránu k prebudeniu".