ro1

"Výzvou osvieteného bytia nie je dosiahnutie pokoja v kláštornej samote,  ale začleniť svoje pravé JA do každodenného života."

Čím sprevádzam

"Niekde na ceste k prebudeniu, medzi všetkými jej prekážkami, radosťami a sklamaniami, objaví sa extáza ako dôkaz, požehnanie a posolstvo zo Zdroja. Potom všetko, čo ostáva, bude žiť v radosti, láske a smiechu."

Budem sa tešiť na spoločné stretnutie plné porozumenia, zdieľania, pohybu, dotyku a liečivej atmosféry v domčeku Dragonfly pri lese.

  Ro 

ro1 v2

"Vo všetkých duchovných tradíciách sa bolesť považuje za bránu k prebudeniu".