lotos

"Zdravie je naším prirodzeným stavom bytia".

Vedomá Joga Makov- kurz 9.5. - 27.6.2023

Srdečne vás pozývam na ďalší spoločný kurz Vedomá Joga. Prevencia a starostlivosť o pohybový aparát nám pomáhajú predchádzať bolestiam chrbtice, kĺbov, eliminujú riziko úrazov a v prípade pooperačných stavov rýchlejšie dokážeme regenerovať a nastoliť opätovnú harmóniu v pohybovom aparáte. 

V Joge prepájame fyzické telo s našim vnútorným prežívaním a tým harmonizujeme aj náš psychický stav, ľahšie dokážeme pracovať so stresom, preťažením, problémami so spánkom, učíme sa rozpoznávať psychosomatické prepojenia, súvislosti a tým ľahšie prinavrátiť do nášho života harmonickejšie prežívanie a zdravie.

Práca s  nervovým systémom a dychom nám pomáhajú intenzívnejšie prežívať prítomnosť a byť viac v kontakte so sebou.

Počas kurzu budeme rozvíjať niekoľko našich kvalít, podporovať doteraz nadobudnutú pohybovú prax a učiť sa opäť niečo nové do života.

Zameriame sa na:

- prehlbovanie práce s dychom a využitie jeho prirodzenej kvality v bežnom živote.

- uvoľňovanie napätia v tele s cieľom integrovať túto kvalitu aj do bežného života

- posilnenie osobnosti cez objavovanie sily v tele

- chrbticu a jej zdravé fungovanie

- fascie a ich výživu

- prácu so sympatikom a parasympatikom - harmonizácií nervového systému

- rovnováhu, flexibilitu, cítenie, vnímanie telesných prejavov a sprítomňovanie sa

Začiatok kurzu: 9.5.2023

Koniec kurzu: 27.6.2023 + 1 náhradná hodina v prípade absencie

Čas: 18:00-19:15

Miesto konania: Základná škola Makov - telocvičňa

Príspevok za sprevádzanie kurzom: 66€

Kurz sa bude otvárať pri minimálnej účasti 10 osôb.

Na cvičenie potrebujete: pohodlné oblečenie, karimatku, vodu

Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov a každého, kto má chuť spraviť pre svoje zdravie viac.

V prípade záujmu si rezervujte miesto úhradou zálohy vo výške 30e na číslo účtu SK18 1111 0000 0010 0400 1005

Na všetkých sa teším

Ro :-)

cta