play fight

"Život je challenge a cez challenge preskúmame to neznáme".

Play-Fight prax

Táto pohybová prax mi dala v živote mnoho odpovedí na otázky, ktoré mi nedokázali ukázať žiadne iné terapeutické prístupy. Doslova sa mi rozplynula ilúzia toho, kto v skutočnosti som. Naďalej sa vzdelávam v tejto pohybovej praxi, ktorú považujem za bezpečnú cestu na pravdivej ceste liečenia a sebarozvoja.

Play-Fight vychádza zo stelesnenej filozofie tekutého tela. Ide o skúmanie toho, čo je to byť človekom. Názov sa pokúša reprezentovať dve základné polarity, ktoré sú súčasťou prírodnej aj sociálnej ríše. Je to symfonická interakcia medzi konfrontáciou a spoluprácou. Z tejto perspektívy je život nevyhnutnou play-fight interakciou, ktorá sa nerušene odohráva práve teraz v nás samotných. A takisto sa odohráva aj s každou interakciou s našim vonkajším okolím. Kooperatívny aspekt tejto praxe zabezpečuje, že integrita každého účastníka zostáva zachovaná. Dávame jej úctu a rešpekt. Na druhej strane, konfrontácia slúži ako brutálne zrkadlo, ktoré dáva výzvy našim klamlivým identitám, ktoré sme si na seba počas života obliekli.


Žiaden odpor

Čeliť vlastnej rezistencií hrá veľkú úlohu v praxi Play-Fight. Osobná rezistencia je často fyzická expresivita hlbokých strachov. Zatiaľ čo strach je vitálny biologický mechanizmus, ktorý nám zabezpečuje prežitie, celoživotne naodbudnuté strachy sa už veľmi líšia od základného prirodzeného dizajnu strachu a vedia byť pre náš organizmus veľmi škodlivé. Počas praktikovania vytvárame vhodné a priateľské prostredie, kde si môžeme bezpečne pripomenúť tieto rezistencie a ďalej spoločne preskúmať strachy, ktoré s nimi idú ruka v ruke. Hlavná zmena prichádza, keď sa človek rozhodne prestať klásť odpor vlastnému odporu a postupne prestáva bojovať sám so sebou. Veľmi jednoduchý mentálny posun s ohromnou využiteľnosťou v bežnom živote.


Brutálna úprimnosť

Brutálna úprimnosť k sebe samému a kultivácia brutálnej úprimnosti k sebe samému je jedným zo základných pilierov Play-Fightu. Je to veľmi efektívne cvičenie, ktoré nám pomáha jasne vidieť rozdiel medzi falošnými ideami a obrazmi, ktoré sme si o sebe vytvorili. V kontraste, ak by sme sa snažili intelektuálne definovať, čo je to reálne, tak to je vcelku nedosiahnuteľná úloha.

Analógiou môže byť predstava, že chceme chytiť oceán do siete. Avšak na druhej strane to pravdivé môže byť rozpoznané racionálne. Play-Fight dláždi cestu k praxi, ktorá postupne uvoľňuje a rozkladá akékoľvek umelo vytvorené idey o nás samých. Na to, aby sme v sebe kultivovali brutálnu úprimnosť do do veľkej hĺbky, do stavu, v ktorom možno ani nevieme, kto vlastne sme, vyžaduje odhodlanie, dôveru a odvahu. Pri tom, ako sa nám postupne rozbíja pocit falošnej identity, môžeme cítiť existenciálne strachy, pocity závrate a iné strašidelné pocity, ktoré však neskôr rozpoznáme ako súčasť toho, čo nie sme.


Prepojenosť 

Toto je jedným z dôležitých nástrojov, ktorý nemôže byť vynechaný zo symfónie praxe. Je to veľmi jednoduché, žiadne prepojenie, žiaden koncert, žiaden Play-Fight. Aj keď pocit napojenosti je subjektívny, výzvou je orientovať účastníkov voči špecifickému pocitu napojenia, bez ktorého sa Play-Fight nedeje. Každý, kto má skúsenosti s vodou, vie, že odporovať vode neprináša žiadne ovocie, je to nereálne. Voda je základným živlom, ktorý inšpiruje Play-Fight, pretože voda nás pokorne učí spôsobu, ako nemať rezistenciu. Je to brána do špecifického spôsobu spojenia, ktorý si v Play-Fighte veľmi vážime, kultivujeme a udržujeme.

Táto jedinečná prax je vhodná pre každého, kto má zdravotné problémy - fyzické, psychické, má záujem osobnostne rásť, rozvíjať kvalitné vzťahy, pre každého pracujúceho v oblasti zdravia, koučov, lekárov, masérov, fyzioterapeutov, páry. Každá hodina trvá 90 min.

Začiatok kurzu: podľa vzájomnej dohody

Počet hodín: 10

Čas: 18:30 - 20:00

Cena kurzu: 300e

Počet miest: 1

Termín kurzu si môžeme dohodnúť telefonicky na čísle 0911644700, lebo mailom na rovena.sebanova@gmail.com

 

cta