grey

"Osud je príležitosť v našich rukách".

7-dňový výcvik seba (s)poznania 11.10.-17.10.2021

Tradičný a najúčinnejší spôsob nájdenia vlastnej a harmonickej cesty ,objavenia seba samého a pochopenia neustáleho kolobehu utrpenia a opakujúcich sa ochorení v živote na východe bolo a aj do dnešnej doby je individuálna práca na úrovni učiteľ-žiak. Učiteľ počas spoločného času učí svojho žiaka všetko, čo sa sám naučil od svojich učiteľov a traduje sa historicky ďalej. Učenie prebieha v dome učiteľa, aby žiak spoznal a zažil život svojho učiteľa. Táto pozvánka a zdieľanie súkromia učiteľa je úprimným znakom čistého zámeru a úprimnej ochoty sprevádzať žiaka na ceste bez ďalšieho utrpenia. 

Výcvik je intenzívny, hlboký, miestami náročný, zameraný na to, čo žiak potrebuje s rešpektovaním identity a predchádzajúceho príbehu žiaka. Je vedený s jasným zámerom pre čo najefektívnejšie, najrýchlejšie a najviac využiteľné integrovanie všetkého naučeného do bežného života. Úspech tohto výcviku je priamo závislý od pripravenosti žiaka, jeho fyzickej a mentálnej úrovne, ochoty prijímať nové skúsenosti, úlohy a techniky. 

Celé učenie sa opiera o prastarú múdrosť východných filozofií, Buddhizmu, tradície našich predkov, múdrosti prírody, ale aj odborné znalosti z oblasti eko-psychosomatiky, pohybovej terapie, Jogovej terapie, muzikoterapie, práce s dychom, neurológie, psychológie, proces orientovanej práce, psychoterapie, epigenetiky a iných vedných odborov prepájajúcich telo, myseľ a ducha do jedného celku.

Vo výcviku sa dotkneme hlavne tém:

 • stravovanie - princípy Ajurvédy a nevyhnutnosť zdravého trávenia a vylučovania na ceste zdravia
 • Rozvíjanie vlastnej senzitivity, pocitov a práca s emóciami
 • pohyb - jednotlivé vrstvy na ceste seba spoznania
 • 4 úrovne vnímania podľa šamanizmu a ich integrácia do bežného života
 • strach - jeho mechanizmy a pochopenie strachu v našom živote
 • Vzťahy a ich dynamika - Archetypy podľa C.G.Junga
 • Tanec 5 rytmov a práca s energiou
 • Umenie práce s dychom a kraniosakrálna biodynamika
 • Objavovanie vlastného potenciálu, podporenie vnútorného liečiteľa a otváranie priestoru pre vlastné a nové vnímanie reality
 • Pohyb ako zrkadlo - pravdivý obraz seba samého a význam stelesnenia sa v živote, podpora v rozvíjaní kvality osobnosti, pochopenie nefunkčných vzorcov, programov, blokovanej životnej energie, práca s hranicami, sebavyjadrením 
 • meditácia a techniky zamerané na zvládanie negatívnych emócií 
 • budovanie sebavedomia, seba hodnoty, hranice vo vzťahoch
 • vplyv životného prostredia na život
 • rozvíjanie fantázie, kreativity, pocitovej a emočnej stránky človeka
 • ďalšie témy, ktoré vzniknú na základe situácií spontánne

Ak si otvorený novej ceste a rád sa vzdelávaš, tak si srdečne vítaný/á na tomto 7 dňovom poznávacom týždni, ktorý Ti môže priniesť do života nový smer, energiu, pohľad na život a v prvom rade spoznáš seba samého tak, ako v sebe otvoríš priestor.V prípade záujmu ma, prosím, kontaktuj telefonicky a dohodneme si stretnutie, na základe ktorého si spravím obraz o ďalšom smerovaní našej práce. Výcvik je možné ukončiť zo strany učiteľa s nárokom vrátenia alikvotnej čiastky podľa času ukončenia. V prípade ukončenia výcviku zo strany žiaka, tento nárok nevzniká.

Budem sa snažiť sprevádzať Ťa celým srdcom a dôverovať v otvorenosť celého procesu na ceste poznania. 

Cena výcviku: 1500 €

Začiatok výcviku: 11.10.2021 o 6:00

Koniec výcviku: 17.10.2021 o 13:00

V cene týždňového pobytu je zahrnuté ubytovanie, strava, náklady na prepravu a lektorné.

Ak ťa volá po zmene a si otvorený učeniu sa, tak sa budem veľmi tešiť na spoločne strávený čas. Pokiaľ Ti termín výcviku nevyhovuje, určite nájdeme spoločný termín.

Ro :-)

 

 

 

cta

ToDo - vložiť CTA