chrbtica

"Zdravie je naším prirodzeným stavom bytia".

Joga a zdravý chrbát - Makov kurz 29.3.-31.5.2022

Srdečne vás pozývam na ďalší spoločný kurz Joga a zdravý chrbát. Prevencia a starostlivosť o pohybový aparát nám pomáhajú predchádzať bolestiam chrbtice, kĺbov, eliminujú riziko úrazov a v prípade pooperačných stavov rýchlejšie dokážeme regenerovať a nastoliť opätovnú harmóniu v pohybovom aparáte. 

V Joge prepájame fyzické telo s našim vnútorným prežívaním a tým harmonizujeme aj náš psychický stav, ľahšie dokážeme pracovať so stresom, preťažením, problémami so spánkom, učíme sa rozpoznávať psychosomatické prepojenia, súvislosti a tým ľahšie prinavrátiť do nášho života harmonický stav zdravia.

Počas kurzu budeme rozvíjať niekoľko našich kvalít, podporovať doteraz nadobudnutú pohybovú prax a učiť sa opäť niečo nové do života.

Zameriame sa na:

- prehlbovanie práce s dychom a využitie jeho prirodzenej kvality v bežnom živote.

- uvoľňovanie napätia v tele, vo svaloch a jeho rozpoznávanie

- posilnenie osobnosti cez objavovanie sily v tele

- chrbticu a jej zdravé fungovanie

- fascie a ich výživu

- prácu so sympatikom a parasympatikom - harmonizácií nervového systému

- rovnováhu, flexibilitu, cítenie, vnímanie telesných prejavov a sprítomňovanie sa

Začiatok kurzu: 11.1.2022

Koniec kurzu: 15.3.2022 + 1 náhradná hodina v prípade absencie

Čas: 18:00-19:15

Miesto konania: Základná škola Makov - telocvičňa

Príspevok za lektorné: 75e

Na cvičenie potrebujete: pohodlné oblečenie, karimatku, vodu

Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov a každého, kto má chuť spraviť pre svoje zdravie viac.

V prípade záujmu si rezervujte miesto úhradou zálohy vo výške 30e na číslo účtu SK18 1111 0000 0010 0400 1005

Na všetkých sa teším

Ro :-)

s pozdravom

Ro :-)

cta