new life

"Kto stratí zdravie, ten stratí nezávislosť."

Anatómia tela a duše - 10 týždňový kurz 24.1.-28.3.2022

Srdečne Ťa pozývam do nového kurzu Anatómia pohybu, ktorým poodhalíme vnímanie nášho tela v pohybe na rôznych úrovniach.

1. uroveň a témy:

- Anatómia v kocke - koža, fascie, kosti, svaly, šlachy, kĺby, vnútorné orgány, chrbtica 

- prepojenia v tele z pohľadu Fyzioterapie

- svalová dysbalancia a stav rovnováhy

- zdravá chrbtica a sebastarostlivosť na každý deň

- zdravé pohybové vzorce - vývojová kineziológia

- zdravé chodidlo, chôdza a správna obuv

- dych a jeho význam počas pohybu

- vplyv stresu na nervový systém a telo

2. úroveň a témy:

- Anatómia pocitov a emócií - rozvíjanie percepcie, senzitivity a orientácie v priestore

- rovnováha nielen v pohybe - tréning koncentrácie a uvoľnenia

- dychové techniky do bežného dňa na sprítomnenie

- relaxácia na každý deň a aktivácia parasympatickej časti nervového systému

3. úroveň a témy: 

- Kontakt s vedomým pohybom - ochutnávka Jogových Asán, techník bojových umení, tanca, Tai čchi a práce s energiou

- Prebudenie kreativity v pohybe

- Kontakt s intuíciou 

- Vyjadrenie seba v pohybe

4. úroveň a témy budú predmetom skúmania v pokračovaní kurzu v celom rozsahu 10 hodín.

Začiatok kurzu: 24.1.2022, každý pondelok 16:45 - 17:45

Počet miest: max. 10

Miesto konania: Svojdomov, Na Šefranici 22, 010 01

Príspevok za sprevádzanie kurzom: 80e

Počet hodín: 10+1 náhradná na konci kurzu

Kurz je vhodný pre každého, kto by sa rád vzdelal v oblasti svojho zdravia a prevzal zodpovednosť za starostlivosť a prevenciu, pre masérov, trénerov, inštruktorov, ľuďom pracujúcim v oblasti zdravia...

Miesto si môžeš rezervovať mailom na rovena.sebanova@gmail.com, alebo telefonicky a potvrdiť rezerváciu úhradou zálohy vo výške 30e.

Na všetkých sa veľmi teším

Ro

cta