jjgj

"Osud je príležitosť v našich rukách".

7 dňový výcvik - Nový človek 1.8.-7.8.2022

Srdečne Ťa pozývam na tento individuálny, intenzívny 7 dňový výcvik, ktorý je zároveň pozvánkou pre hlbšie skúmanie Tvojho vnútra, Tvojej osobnej cesty a prepojenie sa s Tvojím vnútorným liečiteľom. Ak cítiš momentálne silné volanie po životnej zmene, pociťuješ silné negatívne emócie, depresiu, frustráciu, stratu zmyslu života, bojuješ so závislosťou, prežívaš odpojenie od reality, alebo sa nachádzaš v náročnej životnej fáze, prípadne prechádzaš vnútorným procesom, ktorý je pre teba náročnejší na orientovanie sa, tak Ti ponúkam sprevádzanie týmto obdobím. Môže byť transformačné, ak sa otvoríš skúmaniu.

Výcvik je intenzívny, hlboký, miestami náročný, zameraný na to, čo Ty potrebuješ s rešpektovaním identity a predchádzajúceho osobného príbehu. Je vedený s jasným zámerom pre čo najefektívnejšie, najrýchlejšie a najviac využiteľné integrovanie všetkého naučeného do bežného života. Úspech tohto výcviku je priamo závislý od Tvojej pripravenosti, fyzickej zdatnosti a adaptability, mentálnej a duchovnej úrovne, ochoty otvoriť sa novým skúsenostiam, úlohám, technikám a situáciám.

Celé učenie sa opiera o prastarú múdrosť východných filozofií, Buddhizmu, tradície našich predkov, múdrosti prírody, ale aj o odborné znalosti z oblasti eko-psychosomatiky, pohybovej terapie, Jogovej terapie, muzikoterapie, práce s dychom, neurológie, psychológie, proces orientovanej práce, psychoterapie, epigenetiky a iných vedných odborov prepájajúcich telo, myseľ a ducha do jedného celku. Pozývam Ťa na cestu, ktorou som si prešla JA sama, aby som žila život celistvejšie, vedome, plnšie a slobodne. Tejto ceste dôverujem, žijem ju a otvorila mi nový pohľad na to, čo to znamená byť človekom

Výcvikom sprevádzam intuitívne a vždy úprimne a s čistým zámerom.

Vo výcviku sa dotkneme hlavne tém:

 • stravovanie - princípy Ajurvédy a nevyhnutnosť zdravého trávenia a vylučovania na ceste zdravia
 • Rozvíjanie vlastnej senzitivity, pocitov a stelesňovanie sa - vytvorenie spojenia tela a mysle
 • Pohyb - jednotlivé vrstvy na ceste seba spoznania a možnosti integrácie do bežného života
 • Obranné stratégie našej mysle na úrovni fyzických a štrukturálnych blokov a zamrznutí
 • Aktivita podvedomia a vedomia v prítomnosti
 • Nervový systém a jeho história - v kontexte aktuálneho prežívania
 • 4 úrovne vnímania podľa Šamanizmu a ich integrácia do bežného života pomocou šamanských cvičení, techník a tanca.
 • Strach - jeho mechanizmy a pochopenie strachu v našom živote
 • Vzťahy a ich dynamika - Archetypy podľa C.G.Junga
 • Mužsko-ženská energia, rovnováha energií
 • Tanec 5 rytmov a práca s energiou
 • Umenie práce s dychom ako základným prejavom života a Kraniosakrálna biodynamika
 • Objavovanie vlastného potenciálu, podporenie vnútorného liečiteľa a otváranie priestoru pre vlastné a nové vnímanie reality
 • Pohyb ako zrkadlo - pravdivý obraz seba samého a význam stelesnenia sa v živote, podpora v rozvíjaní kvality osobnosti, pochopenie nefunkčných vzorcov, programov, blokovanej životnej energie, práca s hranicami, sebavyjadrením 
 • Meditácia a techniky zamerané na zvládanie negatívnych emócií 
 • Budovanie sebavedomia, sebaúcty a sebalásky
 • Vplyv životného prostredia na život a zdravie
 • Rozvíjanie fantázie, kreativity, pocitovej a emočnej stránky človeka
 • ďalšie témy, ktoré vzniknú na základe situácií spontánne, dostatočný priestor na intenzívnejšie prežitky

Ak si otvorený novej ceste a rád sa vzdelávaš, tak si srdečne vítaný/á na tomto 7 dňovom poznávacom týždni, ktorý Ti môže priniesť do života nový smer, energiu, pohľad na život a v prvom rade spoznáš seba samého, ak v sebe otvoríš priestor a srdce. V prípade záujmu ma, prosím, kontaktuj telefonicky a dohodneme si stretnutie, na základe ktorého si spravím obraz o ďalšom smerovaní našej práce a dohodneme si termín. Výcvik je možné ukončiť zo strany učiteľa s nárokom vrátenia alikvotnej čiastky podľa času ukončenia. V prípade ukončenia výcviku zo strany žiaka, tento nárok nevzniká.

Budem sa snažiť sprevádzať Ťa celým srdcom a dôverovať v otvorenosť celého procesu na ceste poznania. 

Cena výcviku: 1500 €

V cene týždňového pobytu je zahrnuté lektorné, ubytovanie, strava, náklady na prepravu a odporučená literatúra pre domáce vzdelávanie sa.

Ak máš momentálne finančný nedostatok, tak je možné dohodnúť sa a bola by som nerada, ak by práve financie boli prekážkou.

 

Ro :-)

 

 

 

cta