ro1

"To čo sa stráca nie je nič viac a nič menej ako prežívanie samotného prežívania."

O mne

Volám sa Rovena, ale priatelia ma volajú Ro.

Uvedomenie si vlastného toxického spôsobu života ma pozvalo na cestu sebarozvoja a celostného uzdravovania na všetkých úrovniach. V mnohých oblastiach života som potrebovala prejsť úprimnou a hlbokou transformáciou, aby som mohla pre seba žiť kvalitnejší život. Neraz som sa ocitla v náročnom životnom období a mnoho krát som sa pozerala tvárou v tvár strachom, ktoré ma limitovali a nedovoľovali mi žiť pravdivo. Kráčam cestou, ktorá, ktorá mi dáva hlbší zmysel práve vďaka praxi a učeniu, ktorými som si prešla prostredníctvom ochoty čeliť svojim tieňom. Je to už 15 rokov, čo sa nachádzam na tejto ceste objavovania. 

Neustále opakujúce sa zdravotné problémy, existenciálne strachy, nedostatok sebahodnoty, sebadôvery, chýbajúci hlbší zmysel života, preťažený nervový systém, neustály vnútorný konflikt, nespokojnosť, nervozita, závislosti, chronický stres, vyčerpanie, smútok, postrádajúca sebaláska, často meniace zamestnania, nefungujúci partnerský vzťah a celkový pocit prázdnoty mi stačili na to, aby som sa rozhodla, že potrebujem vyskladať všetko od začiatku a pochopiť kto v skutočnosti som. Základom bolo pre mňa úprimné uvedomenie si, že to čo ma od vzniku môjho života formovalo dokážem transformovať a prijať ako súčasť môjho príbehu bez toho, aby ma tieto traumy, bolesť a negatívne zážitky ovplyvňovali po zvyšok života a ovplyvňovali moju zdravú existenciu.

Moja cesta sebarozvoja

Vždy som bola zvedavé dieťa a už vo svojich 14 rokoch som bola fascinová filozofiou Buddhizmu. Na mojej prvej prednáške, ktorú som absolvovala, som dostala požehnanie od Lamy Oleho Nydahla. Vtedy som sa prvý krát osobne dotkla spirituálneho záitku a tento otlačok vo mne ostal na hlbokej úrovni. Cítila som, že sa v našom živote deje mnoho procesov, ktoré nemusia byť na prvý pohľad viditeľné a pritom sa môžu stať zásadnými pre naše ďalšie smerovanie Práve Buddhizmus položil základy v hľadaní zásadných odpovedí na otázky, ktoré ak by som si nepoložila, tak by som nedokázala vystúpiť z tmy, ktorá ma dlhé obdobie života obklopovala. Okrem spirituality a môjho vnútorného sveta, ktorý sa vzájomne formovali, sa menil aj môj celkový pohľad na to, kam v živote smerujem.

Vyštudovala som Vysokú školu sociálnej práce s deťmi a mládežou a rok som pracovala v detskom krízovom centre s deťmi, ktoré vyrastali v dysfunkčných rodinách. Počas tohto obdobia som sa už intenzívne vzdelávala v oblasti zdravia a obohatila som svoje skúsenosti o ďalší smer na Vysokej škole v odbore Fyzioterapia. Súbežne som pôsobila v dvoch športových centrách ako inštruktorka skupinových programov. Dva roky som prednášala v Kia Motors Slovakia a.s. ako externý speaker na tému zdravie. Počas 6 rokov som súbežne viedla vo svojom centre Divergent skupinové a individuálne kurzy Jogy a individuálny koučing zameraný na osobnostný rast človeka. Venujem sa 12 rokov masážam a dotykovej terapií. Integrovaním viacerých prístupov, prostredníctvom ktorých som podstúpila svoj uzdravujúci proces, som skutočne zistila, aký je rozdiel v tom, čo už posledné roky považujem za naozaj zdravé a normálne. Prešla som náročnú transformačnú cestu od štúdia Jogy, pochopenia vplyvu psychosomatiky na naše zdravie a vzťahy, ekopsychosomatiky, epigenetiky, psychológie, neurológie, proces orientovanej psychológie až k mindfulness tréningu všímavosti a pozornosti pre detailnejšie a komplexnejšie pochopenie oblasti duševného, mentálneho a fyzického zdravia. Meditačná prax, práca s dychom, Jogova terapia, tanec a Play-fight pohybovo-terapeutická prax dotvorili celkový obraz o tom, ako krásne nám okrem iného mapa nášho tela dokáže pomôcť v liečivom procese. Môj život dostal hlbší zmysel, smer a našla som to, čo som hľadala - SEBA. 

A čo sa udialo potom ako som našla seba?

Momentálne som si splnila sen a dokončila som výstavbu svojho vysnívaného holistického vzdelávacieho centra Dragonfly, ktoré bude tvoriť priestor pre ľudí, ktorí cítia silný vnútorný hlas vydať sa cestou uzdravovania a osobnostného rastu. Budem sa snažiť vytvoriť dostatok priestoru hlavne pre individuálne stretnutia a terapie, ktorým venujem najviac pozornosti a energie. Mojou osobnou skúsenosťou je, že zmena začína v nás.

Intenzívne sa naďalej vzdelávam vo svojej somatickej praxi a motivuje ma pokračovať ďalej, pretože naďalej prechádzam sama procesmi zmeny. Tie prinášam do terapeutickej práce a kultivujem ich na novej úrovni v osobnom živote, čo ma napĺňa radosťou a vnáša mi do existencie hlbší ešte hlbší zmysel. Rozvíjam sa cez tvorivo-umeleckú činnosť, som vášnivý nadšenec Feng shui a energetiky zdravého a harmonického bývania. Fascinuje ma život a všetko, čo mi doňho prichádza. S láskou sa zdokonaľujem v starostlivosti o našu organickú záhradu a skúmam hravo možnosti potravinovej sebestačnosti. Aktívne sa podieľam na výrobe prírodnej lekárničky a našej prírodnej kozmetiky Full of Nature, spájam sa s múdrosťou prírody a počúvam hlas svojho srdca. Milujem žiť slobodný život a nasledujem Tao života.

Ak Tebou rezonuje moja cesta a cítiš volanie stretnúť sa, tak sa budem tešiť spoločnej ceste.

s úctou k životu 

Ro :-)

 

ro13

"Prebuď, buď si vedomý, váž si to."