mindfulness

"Cítenie je to, čo nás robí ľuďmi."

Niečo o mne

Volám sa Rovena, ale priatelia ma volajú Ro.

Môj vlastný životný príbeh ma priviedol na cestu sebarozvoja a neustáleho vzdelávania. Opakujúce sa zdravotné problémy, stratená životná energia, nízke sebavedomie, chýbajúci  zmysel života, nekonečná nespokojnosť, nervozita, stres, strachy, vnútorný smútok, neustále meniace zamestnania, nefungujúci partnerský vzťah a celkový pocit prázdnoty stačia na to, aby sa človek rozhodol, že potrebuje osobnostnú zmenu, rozvoj, učenie a nový smer. Samozrejme sú v živote aj iné cesty a môžeme sa rozhodnúť zmeniť svoju cestu života, alebo ostať blúdiť v stále sa opakujúcom kolobehu bolesti a utrpenia. Moje telo mi dalo jasne najavo, že zmena je tá správna cesta.

Vyštudovala som Vysokú školu sociálnej práce s deťmi a mládežou a rok som pracovala v detskom krízovom centre s deťmi, ktoré vyrastali v dysfunkčných rodinách. Počas tohto obdobia som sa už intenzívne vzdelávala v oblasti zdravia a obohatila som svoje skúsenosti o ďalší smer na Vysokej škole v odbore Fyzioterapia. Súbežne som pôsobila v dvoch športových centrách ako inštruktorka skupinových programov. Svoju lásku k pohybu som integrovala do ďalšieho individuálneho a holistického štúdia Jogy, psychosomatiky, embodimentu, mindfulness tréningu pre komplexnejšie pochopenie oblasti duševného, mentálneho a fyzického zdravia. Dva roky pôsobím v spoločnosti Kia Motors Slovakia a.s. ako externý speaker a prednášam zamestnancom na tému zdravie. Počas posledných 6 rokov vediem vo svojom centre zdravia Divergent skupinové, individuálne kurzy Jogy a pohybu, venujem sa masážam a individuálnemu koučingu na rôzne témy psychosomatiky, vzťahov, osobnostného rastu a embodimentu.

Vo svojej práci, ktorú vnímam ako životné poslanie sa snažím intuitívne prepájať všetky svoje nadobudnuté skúsenosti, prežitky a zručnosti do jedného funkčného celku. Tým je vzájomné prepojenie fyzického tela a jeho múdrosti s našou mysľou a duševným prežívaním. Ku skutočnému zdraviu je nevyhnutné otvoriť priestor psychosomatickému pohľadu, pohybu a spoznávaniu seba samého. Spoznanie seba je základný pilier na ceste za zdravím. Každá fyzická bolesť je signálom a prejavom našej vnútornej nerovnováhy, ktorá môže postupne vyústiť do fyzických a psychických problémov a diagnóz.  Aktivovaním vedomia, zodpovednosti za svoje zdravie a osobnej angažovanosti prinesieme do svojho života novú esenciu bytia, jasnejší a úprimnejší pohľad na seba a svet okolo nás, rovnováhu a predovšetkým prinavrátime sebe stratenú životnú energiu. 

Momentálne rozvíjam svoju umeleckú činnosť pri pretváraní starého nábytku, naciťujem si fotografovanie, Feng shui a energetiku zdravého a harmonického bývania, permakultúru a starostlivosť o záhradu.

Ak Ťa čokoľvek zaujalo a máš chuť sa učiť, budem sa tešiť na spoločne strávený čas.

"Učiteľ príde, ak je žiak pripravený". 

Ďakujem všetkým svojim učiteľom, ktorých som stretla na svojej ceste a som vďačná za ich cenné lekcie, poznatky, rady, skúsenosti a kvalitu, ktorú vložili do môjho vzdelávania.

s úctou k životu 

Ro :-)

 Viac informácií o Divergent centre nájdeš na stránke www.divergent.sk

mindfulness v2

"Prebuď, buď si vedomý, váž si to."