ro1

"To čo sa stráca nie je nič viac a nič menej ako prežívanie samotného prežívania."

Moja cesta

Volám sa Rovena, ale priatelia ma volajú Ro.

Spôsob života aký som v minulosti viedla, ma priviedol na cestu sebarozvoja a celostného uzdravovania na všetkých úrovniach. V mnohých oblastiach života som potrebovala prejsť hlbokou osobnou transformáciou a hľadať zdroje, aby som pochopila súvislosti. Neraz som sa ocitla v náročnom životnom období a mnoho krát som sa pozerala tvárou v tvár strachom, ktoré ma limitovali a nedovoľovali mi žiť zdravý a vedomý život ženy. Dnes žijem pokojne a meditatívne práve vďaka praxi a učeniu, ktorými som si prešla a neustále prechádzam. Môj život je pestrofarebnejší, plný radosti, ľahkosti, spontánnosti, vášne a nájdenia hlbšieho zmyslu. Je to už 15 rokov, čo sa nachádzam na tejto ceste liečenia.

Neustále pakujúce sa zdravotné problémy, existenciálne strachy, nedostatok sebahodnoty, postrádajúci zmysel života, preťažený nervový systém, neustály vnútorný konflikt, nespokojnosť, nervozita, závislosti, stres, smútok, často meniace zamestnania, nefungujúci partnerský vzťah a celkový pocit prázdnoty mi stačili na to, aby som sa rozhodla, že potrebujem vyskladať všetko od začiatku a pochopiť kto v skutočnosti som. Základom bolo pre mňa úprimné uvedomenie si, že to čo ma roky formovalo dokážem transformovať a prijať ako súčasť môjho príbehu bez toho, aby ma tieto traumy, bolesť a negatívne zážitky ovplyvňovali po zvyšok života. Integráciou vlastnej praxe ma motivuje vzdelávať a sprevádzať aj iných ľudí, ktorí cítia volanie žiť zdravší a kvalitnejší život.

Aká bola moja cesta?

Dlhá. Vždy som bola zvedavé dieťa a už vo svojich 14 rokoch som si pričuchla k učeniu a múdrosti Buddhizmu, ktorý ma fascinoval vtom čase ešte nevysvetliteľným spôsobom. Práve Buddhizmus položil základy v hľadaní zásadných odpovedí na otázky, ktoré ak by som si nepoložila, tak by som nedokázala vystúpiť z tmy, ktorá ma obklopovala. Okrem spirituality a môjho vnútorného sveta, ktorý sa vzájomne formovali, sa menil aj môj celkový pohľad na to, kam v živote smerujem.

Vyštudovala som Vysokú školu sociálnej práce s deťmi a mládežou a rok som pracovala v detskom krízovom centre s deťmi, ktoré vyrastali v dysfunkčných rodinách. Počas tohto obdobia som sa už intenzívne vzdelávala v oblasti zdravia a obohatila som svoje skúsenosti o ďalší smer na Vysokej škole v odbore Fyzioterapia. Súbežne som pôsobila v dvoch športových centrách ako inštruktorka skupinových programov. Dva roky som prednášala v Kia Motors Slovakia a.s. ako externý speaker na tému zdravie. Počas 6 rokov som súbežne viedla vo svojom centre Divergent skupinové a individuálne kurzy Jogy a individuálny koučing zameraný na osobnostný rast človeka. Venujem sa 12 rokov masážam a dotykovej terapií. Integrovaním viacerých prístupov, prostredníctvom ktorých som podstúpila svoj uzdravujúci proces, som skutočne zistila, aký je rozdiel v tom, čo už posledné roky považujem za naozaj zdravé a normálne. Prešla som náročnú transformačnú cestu od štúdia Jogy, pochopenia vplyvu psychosomatiky na naše zdravie a vzťahy, ekopsychosomatiky, epigenetiky, psychológie, neurológie, až k intenzívnemu praktikovaniu mindfulness tréningu všímavosti pre detailnejšie a komplexnejšie pochopenie oblasti duševného, mentálneho a fyzického zdravia. Meditačná prax, práca s dychom, tanec a Play-fight pohybovo-terapeutická prax dotvorili celkový obraz o tom, ako krásne nám mapa tela dokáže pomôcť v liečivom procese. Môj život dostal hlbší zmysel, smer a našla som to, čo som hľadala - SEBA.

A čo sa udialo potom ako som našla seba?

Momentálne sa venujem výstavbe holistického vzdelávacieho centra, intenzívnemu vzdelávaniu a prepájaniu súvislostí cez pohybovú prax, rozvíjam sa cez umeleckú činnosť, baví ma Feng shui a energetika zdravého a harmonického bývania, zdokonaľujem sa v starostlivosti o organickú záhradu a v možnostiach potravinovej sebestačnosti, aktívne sa podieľam na výrobe prírodnej lekárničky ako súčasti našej prírodnej kozmetiky Full of Nature. 

No som najmä mama, žena a milujúca partnerka, ktorá odvážne a s otvoreným srdcom žije seba a tvorí si realitu slobodne.

Ak Tebou rezonuje moja cesta a cítiš volanie zdieľať svoje aktuálne témy práve so mnou, tak sa budem tešiť spoločnej práci.

s úctou k životu 

Ro :-)

 

ro13

"Prebuď, buď si vedomý, váž si to."