ro14 v3

"Spirituálna prax neznamená, že sa vzdáme života vo svete, ale naopak znamená intímne a dôverné spojenie."

 

"To, čomu sa bránime pretrváva."

ro14 v2

"Život začína nádychom."