play fight

"Život je challenge a cez challenge preskúmame to neznáme".

Play-Fight prax

Play-Fight vychádza zo stelesnenej filozofie tekutého tela. Ide o skúmanie toho, čo je to byť človekom. Názov sa pokúša reprezentovať dve základné polarity, ktoré sú súčasťou prírodnej aj sociálnej ríše. Je to symfonická interakcia medzi konfrontáciou a spoluprácou. Z tejto perspektívy je život nevyhnutnou play-fight interakciou, ktorá sa nerušene odohráva práve teraz v nás samotných. A takisto sa odohráva aj s každou interakciou s našim vonkajším okolím. Kooperatívny aspekt tejto praxe zabezpečuje, že integrita každého účastníka zostáva zachovaná. Dávame jej úctu a rešpekt. Na druhej strane, konfrontácia slúži ako brutálne zrkadlo, ktoré dáva výzvy našim klamlivým identitám, ktoré sme si na seba počas života obliekli.


Žiaden odpor

Čeliť vlastnej rezistencií hrá veľkú úlohu v praxi Play-Fight. Osobná rezistencia je často fyzická expresivita hlbokých strachov. Zatiaľ čo strach je vitálny biologický mechanizmus, ktorý nám zabezpečuje prežitie, celoživotne naodbudnuté strachy sa už veľmi líšia od základného prirodzeného dizajnu strachu a vedia byť pre náš organizmus veľmi škodlivé. Počas praktikovania vytvárame vhodné a priateľské prostredie, kde si môžeme bezpečne pripomenúť tieto rezistencie a ďalej spoločne preskúmať strachy, ktoré s nimi idú ruka v ruke. Hlavná zmena prichádza, keď sa človek rozhodne prestať klásť odpor vlastnému odporu a postupne prestáva bojovať sám so sebou. Veľmi jednoduchý mentálny posun s ohromnou využiteľnosťou v bežnom živote.


Brutálna úprimnosť

Brutálna úprimnosť k sebe samému a kultivácia brutálnej úprimnosti k sebe samému je jedným zo základných pilierov Play-Fightu. Je to veľmi efektívne cvičenie, ktoré nám pomáha jasne vidieť rozdiel medzi falošnými ideami a obrazmi, ktoré sme si o sebe vytvorili. V kontraste, ak by sme sa snažili intelektuálne definovať, čo je to reálne, tak to je vcelku nedosiahnuteľná úloha.

Analógiou môže byť predstava, že chceme chytiť oceán do siete. Avšak na druhej strane to pravdivé môže byť rozpoznané racionálne. Play-Fight dláždi cestu k praxi, ktorá postupne uvoľňuje a rozkladá akékoľvek umelo vytvorené idey o nás samých. Na to, aby sme v sebe kultivovali brutálnu úprimnosť do do veľkej hĺbky, do stavu, v ktorom možno ani nevieme, kto vlastne sme, vyžaduje odhodlanie, dôveru a odvahu. Pri tom, ako sa nám postupne rozbíja pocit falošnej identity, môžeme cítiť existenciálne strachy, pocity závrate a iné strašidelné pocity, ktoré však neskôr rozpoznáme ako súčasť toho, čo nie sme.


Prepojenosť 

Toto je jedným z dôležitých nástrojov, ktorý nemôže byť vynechaný zo symfónie praxe. Je to veľmi jednoduché, žiadne prepojenie, žiaden koncert, žiaden Play-Fight. Aj keď pocit napojenosti je subjektívny, výzvou je orientovať účastníkov voči špecifickému pocitu napojenia, bez ktorého sa Play-Fight nedeje. Každý, kto má skúsenosti s vodou, vie, že odporovať vode neprináša žiadne ovocie, je to nereálne. Voda je základným živlom, ktorý inšpiruje Play-Fight, pretože voda nás pokorne učí spôsobu, ako nemať rezistenciu. Je to brána do špecifického spôsobu spojenia, ktorý si v Play-Fighte veľmi vážime, kultivujeme a udržujeme.

Prečo práve Play-Fight? Možno potrebuješ prehĺbiť sebadôveru, sebahodnotu, rozvíjať svoje komunikačné zručnosti, byť viac v spojení s pravdivými pocitmi a prežívaním prítomnosti, intenzívnejšie zažívať pocit spojenia s iným človekom a prehlbovať blízkosť, dôveru, rešpekt, úctu, súcit, otvorenosť, pravdivosť, pochopenie vo vzťahoch s inými ľuďmi. Alebo môžeš priniesť vlastnú tému a získať jasnejší obraz o tom, čo práve prežívaš. Za mňa je jednou zo zásadných tém aj strach, energetika pádu, zdravé nastavenie a vymedzenie si osobných hraníc u seba samého a v interakciách s inými ľuďmi. Nepoznám krajšiu prax na rozvíjanie a kultivovanie zdravých a napĺňajúcich vzťahov ako sú partnerské dvojice, rodičia s deťmi, priateľské a pracovné vzťahy.

Dĺžka sprevádzania je 120 min., no v prípade osobného záujmu o dlhší termín je možné dohodnúť sa. Táto spoločná energetická výmena je v hodnote 60€120 min. 

Budem sa tešiť na spoločné hľadanie spojenia

Ro

 

ro12