IMG 1234

"Prebuď, buď si vedomý, váž si to".

Mindfulness prax

Žijeme v dobe, kedy je náš nervový systém veľkú časť dňa neúmerne preťažený. Ide o významný faktor ovplyvňujúci posledné roky významný nárast duševnej a psychickej nerovnováhy, ktorej naši lekári pridajú nálepku v podobe diagnózy. 

Naša spoločnosť  má tendenciu definovať kvalitu života zvyšovaním úrovne života na materiálnej úrovni, ktorý nás obklopuje. No to čo sa v skutočnosti stráca je samotné prežívanie života. 

Mindfulness tréning je mojou obľúbenou každodennou praxou. Bez nej by som nedokázala žiť prítomne, počúvať plnou pozornosťou ľudí s ktorými žijem a pracujem, ale v prvom rade by som bola odrezaná od vnímania vlastného vnútorného sveta, ktorý má čo povedať. 

Od kedy pravidelne trénujem tento všímavý stav mysle, od vtedy pozorujem neustále zlepšujúcu koncentráciu, čo mi uľahčuje aj prácu a aktivity, ktorým sa venujem. Lepšie spím, pozorujem výrazné zlepšenie svojej poruchy pozornosti a ľahšie zvládam akékoľvek bežné povinnosti počas dňa. Cítim sa prítomnejšia a všímavejšia ako partnerka, mama a samozrejme aj ako človek, ktorý pracuje s ľuďmi. Mám neporovnateľne viac energie vďaka tomu, že sa sústredím na daný moment a neodčerpávam si vzácnu energiu.

                            "Bytie je stelesnený zážitok"

 

Mindfulness - všímavý stav mysle

Niektorí psychológovia tvrdia, že šťastie predstavuje naša konkrétna osobná skúsenosť s prítomným okamihom. V týchto chvíľach a pri takomto prežívaní nemáme žiadne predsudky, svet v nás a okolo nás sa odohráva práve teraz, v prítomnom okamihu. Máme možnosť učiť sa spomaleniu a otvoreniu pozornosti. Základom je nehodnotenie, neposudzovanie a neočakávanie. 


Všímavý stav mysle dostáva človeka do prítomnosti, udržiava vedomie v prebiehajúcom momente, v súlade s našimi myšlienkami, telesnými a vnútornými pocitmi. Byť všímavý znamená byť v spojení s priamou skúsenosťou prítomnosti, tu a teraz s otvorenosťou, zvedavosťou a bez posudzovania. Vďaka tomuto sústredeniu sa na prítomnosť sa stávame citlivejší k prebiehajúcim súvislostiam. 

Tréning mindfulness uvoľňuje stres, pomáha pri sústredení, zvyšuje kreativitu a fantáziu, zvyšuje emocionálnu inteligenciu, súcit a prosociálnosť, mení náš mozog, posilňuje vzťahy. Všímavosť je pomenovaním toho, ako fungujeme a presunutím vnímania týchto procesov z podvedomia do vedomia. Ak vedome poznáme, ako fungujeme a čím vyššiu schopnosť vnímavosti máme, tým môžeme byť efektívnejší a rýchlejší pri zvládaní psychických procesov v nás a ušetriť tak veľa energie a vyhnúť sa negatívnym zážitkom. Všímavosť sa dá trénovať a jej zvýšením sa zlepší aj naša emocionálna vyrovnanosť a sebavedomie. Tento tréning nás naučí vlastnému autentickému prežívaniu samých seba v našej každodennej realite. Začneme vnímať skutočnú neskreslenú realitu prítomnosti, staneme sa adaptabilnejšími pri nových životných výzvach, ktorými preplávame v pokoji.

Prax je vhodná pre každého,  ak máš chuť naučiť sa byť viac tu a teraz a rozvíjať v sebe hravosť a myseľ  začiatočníka.

Dĺžka hodiny je minimálne 90min. V prípade záujmu o dlhší termín je možné dohodnúť sa. Táto spoločná energetická výmena je v hodnote 50€/90 min. 

Budem sa na teba tešiť

Ro :-)

ro12