kranio

"Dotyk je bránou k spojeniu".

Kraniosakrálna biodynamika

Dych života

Ľudský systém je riadený tajomnou prítomnosťou, ktorá sa nazýva dychom života. Dych života a jeho neomylná potencia sa posledné roky presunula od analýzy a mechanickej techniky k orientácii na vrodené sily, ktoré uľahčujú uzdravenie. 

Ozveny dychu života môžeme nájsť v mnohých duchovných tradíciach. Ako duch svätý alebo posvätný duch v kresťanskej tradícii je dych života božským zámerom tvorby v akcii. Pôsobí ako prostredník medzi potenciálom tvorenia a tým, čo je tvorené. V budhizme sa môže nazývať bódhičitta alebo rigpa, dokonalé čisté prítomné vedomie, ktoré večne prejavuje súcit a vzájomnú prepojenosť. V budhistickej tradícii je jeho prítomnosť pociťovaná ako neohraničené stavy vedomia nazývané brahma viháry: súcit, láskavosť, vyrovnanosť a radostnosť. Jeho prítomnosť je možné precítiť tak, že človek pociťuje hrejivosť, milujúcu láskavosť a hlbokú prepojenosť so všetkým živým. V taoisme sa dá jeho prítomnosť pripodobniť veľkému tai čchi - žiare, ktorá vytvára sily života a prepája všetko s tao a pôsobí v celistvosti priestoru.

Prúdením dychu života je svetlo a vibrácie, a ako sa jeho zámery prejavujú, priestor je obklopený, aby vytvoril formu. Toto je jasne vidieť v rannom štádiu u embrya, ktoré doslova obklopuje svoje telesné priestory pri embryonálnom procese ohýbania.

Kraniálny rytmický impulz

Tento impulz alebo kraniálny rytmus sa prejavuje rýchlosťou zhruba 8 - 14 cyklov za minútu. Ide o zložitý podmienený rytmus, ktorý vyjadruje historické formy a aktiváciu nervovej sústavy. Je ľudským výtvorom nevyriešených prežitkov, traumy, podmieňujúcich síl, vzorcov v systéme a vo svojom prejave je vysoko variabilný. V prvom rade je prejavom podmienok nášho života, pretože tieto podmienky musia byť nejako uspokojené a vystredené. Je to povrchný rytmus, ktorý sa vytvára, keď prílivová potencia pôsobí na vycentrovanie nevyriešených interných síl traumy, toxínov, patogénov a zážitkov všeobecne. Kraniálny rytmický pulz je úroveň vnímania, na ktorej sa môžu účinky a afekty, ako je tkaninový odpor, nahromadenie tekutín, emočný náboj, stres, trauma a psychologické procesy, vnímať ľahšie ako základné prílivové sily, ktoré ho riadia.

Liečenie je cesta

V kraniosakrálnej terapií sa učíme poznávať samotnú podstatu života. Nakoľko je život nekonečne tvorivý, tak práve táto tvorivosť sa podieľa na procese liečenia. Každý v sebe máme vnútornú múdrosť, ktorá sa prejaví v momente, akonáhle dostane k tomu príležitosť. Uznanie tejto múdrosti a samoliečebných schopností každého človeka je základom kraniosakrálnej terapie. Vnútorná múdrosť tela a jeho schopnosť tela smerovať k zdraviu je VRODENÁ. V tejto terapií sa učíme poznávať samotnú podstatu života a poznanie jej potenciálu je celoživotná cesta.

Dnes je kraniosakrálna terapia významným doplnkom v liečbe mnohých ochorení a čoraz viac lekárov, ktorí sa úprimne zaujímajú o celostný prístup liečenia ochorení, začína dôverovať jej sile.

Kosti, membrány, myofacie, z krvi vznikajúce tekutiny a nervový systém na seba vzájomne pôsobia a vytvárajú tak súvislú inteligentnú, samoregulujúcu mozgomiešnu sieť, ktorá podčiarkuje všetok psychický a somatický život. Cez vrstvy tejto siete sa dá preniknúť a je možné liečiť vymedzené neurózy a traumy. 

V terapii sa pokúšame nasledovať myofasciálnu mozgomiešnu sieť k presným obsahom histórie momentov katexie (uvoľnenie psychickej energie) - alebo k funkčným replikám takýchto lokalít - v ktorých došlo k uloženiu a zablokovaniu choroby, niekedy embryologicky, niekedy vplyvom pôrodnej traumy a niekedy nie úplne spracovaných telesných a emočných udalostí. Táto "energetická" cysta predstavuje niekoľkovrstvové zauzlenie fyzickej a psychospirituálnej energie pôsobiacej na viscerálnej a neuromuskulárnej úrovni. Svoje obmedzujúce účinky fasciálne prenáša po celom tele.

Organizmu hovorí, čo sa deje, a jeho nasledovanie bez predsudkov k vlastnému prirodzenému záveru je, bohužiaľ, vo svete medicíny vzácne.

Prínos terapie a hlavné účinky:

 • Hlavným prínosom kraniosakrálnej biodynamiky je, že posiluje klienta a stavia na jeho vrodenej múdrosti tela a na jeho prirodzenej tendencií smerovať  k zdraviu.
 • Poskytuje konkrétne návody, ako pracovať s dynamickými silami, ktoré sú prítomné u koreňov všetkých symptómov.Pposkytuje kľudný a bezpečný priestor, v ktorom prichádzajú odpovede.
 • Vedie k fyzickým zmenám tkanív tým, že umožňuje napätým a preťaženým tkanivám vykazujúcim abnormálne vzorce vrátiť sa späť k svojim prirodzeným funkciám a prejavom.
 • Harmonizuje telesné štruktúry, ovplyvňuje metabolické funkcie a podporuje nervový systém v  nastolení vyššieho stupňa homeostázy.
 • Pomáha zvyšovať základnú životnú silu v tele a tým sa zvyšuje aj celková vitalita o rganizmu.
 • Na fyzickej úrovni pomáha terapia nadviazať vzťah s fyziologickým jadrom tela, ktoré má  na starosti súhrn všetkých telesných funkcií.
 • Na psychickej úrovni dochádza k uvedomeniu, ako spracovávame naše skúsenosti a ako sa vzťahujeme k minulosti.
 • Terapia rozvíja vnímanie a umenie liečenia.
 • Vzhľadom na to, že sa terapeutická práca odohráva na omnoho hlbších úrovniach,  je komplexnejšia a pomáha nám dotknúť sa svojho vnútra a uvedomiť si vzťah k životu.

Pozitívny vplyv terapie na zdravotné problémy:

 • Bolesti hlavy
 • Migrény
 • Poruchy zraku a niektoré poruchy sluchu /tinnitus/
 • Upchaté dutiny
 • Poruchy pozornosti a poruchy učenia /ADD,  ADHD/
 • Autizmus
 • Syndróm TMK - temporo-mandibulárneho kĺbu
 • Neuralgia trojklanného nervu
 • Stuhnutý krk a bolesti krčnej chrbtice
 • Posunuté stavce 
 • Chronický únavový syndróm a fibriomyalgia
 • Zmierňuje následky stresu
 • Obnovuje rovnováhu autonómneho nervového systému pre akútne, ale aj chronické stresové vzorce
 • Pomáha pri emočnej a fyzickej traume

Dĺžka terapie je 75min. Táto spoločná energetická výmena je v hodnote 50€/75 min. 

Ak Ťa volá hlbšie spojenie s dychom života, tak sa budem tešiť na spoločnú cestu

Ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ro12