joga

"Nemusíš súperiť s celým svetom, stačí prekonať svoje vlastné obmedzenia a strachy".

Jogová terapia

 Joga sa stala súčasťou mojej osobnej transformácie a jej neustále praktizovanie mi pomohlo naučiť sa lepšie zvládať výzvy bežných, ale aj tie životné. Stala sa súčasťou každodennej sebastarostlivosti v mojom živote.

Počas svojej 10 ročnej cesty som mala možnosť učiť sa od viacerých učiteľov, samoštúdium ma pozvalo objavovať hlbšiu filozofickú podstatu na viacerých úrovniach vnímania a vedomejšie som si mohla počas praxe uvedomovať kvalitu prežívania.

Základným uvedomením pre mňa je, že Joga je vedomie. Túto prax môžeme úprimne rozvíjať až vtedy, keď sa naša prax stane vedomou, kontinuálnou a objavnou cestou sebapoznania. 

Pozývam Ťa prebudiť v sebe myseľ začiatočníka a zvedavého dieťaťa. Táto cesta je veľmi objavná a pozýva na hľadanie skrytých častí nás samotných.

Neučíme sa Jogu, ale Joga učí nás.

Počas niekoľkých rokov vedenia skupinových hodín Jogy som si uvedomila, že Joga by nemala vypĺňať prázdne okno v preplnenom diári, i  keď takýto bol začiatok zrejme väčšiny z nás, čo sme sa rozhodli začať. Jej liečivý potenciál je široký a priaznivo ovplyvňuje mnoho oblastí nášho života: pomáha rozvíjať koncentráciu, pomáha zmierňovať problémy s poruchou pozornosti, priaznivo ovplyvňuje nespavosť a myšlienkovú zahltenosť, otvára emocionálne prežívanie človeka, ukotvuje nás v prítomnosti, zvyšuje kvalitu prežívania a sebavnímania, výrazne sa podieľa na zlepšení psychického, duševného a fyzického zdravia. Počas praxe sa učíme senzitivite a rozvíjame mnoho osobnostných kvalít, čím dochádza k osobnostnej transformácií a uzdravujeme sa na hlbších úrovniach. 

Joga nás učí úcte a rešpektu, sebaláske a otvára nám širšie pole vnímania.

Počas učenia čerpám nielen z Jogovej praxe, ale aj z Buddhistického učenia, Taoistmu, hlbokej práce s dychom a  meditačnej praxe, ktorú praktizujem.

Ak ťa niečo zavolá, budem sa tešiť na spoločné zdieľanie.

Dĺžka terapie je minimálne 90min. V prípade záujmu o dlhší termín je možné dohodnúť sa. Táto spoločná energetická výmena je v hodnote 50€/90 min. 

Ro 

 

 

 

ro12