les1 v2

"Život sa zužuje, alebo rozširuje v závislosti od veľkosti odvahy".

Strach a jeho transformačný potenciál 30.4.2023

Kde v tele cítime strach? 

Ako dýchame. keď sa bojíme?

Srdečne ťa pozývam hľadať odpovede na tieto otázky, ktoré Ti poodhalia viac o tom, ako hlboko máš ukryté svoje strachy a ako významne sa podieľajú na kvalite života človeka.

Mantrou mojej osobnej skúsenosti je, že strach brzdí nielen osobný rozvoj, priamo sa podieľa na zhoršovaní nášho zdravotného stavu, paralyzuje, vysáva našu životnú energiu, obmedzuje možnosť rozvíjať náš nekonečný potenciál, blokuje tvorivú energiu, podieľa sa na našej stagnácií, pôsobí nepriaznivo na zdravý prejav človeka, nedovolí odvahe prejaviť sa, je katalyzátorom úzkosti, depresie a mnohých psychických ochorení, oberá človeka o úprimnú a hravú radosť zo života, je sabotérom zdravého, harmonického a radostného bytia.

V tento deň si zvedomíme jeho energiu od teoretických úvah, cez preskúmavanie jeho koreňov. Budeme skúmať strach prakticky cez hlbšiu prácu s dychom a uvedomenie si, kedy sa aktivuje v tele, cez skutočné fyzické vnímanie strachu v tele počas pohybu a vzájomnej interakcie až po komplexnú prípravu na iniciačný rituál, ktorý som pripravila ako neoddeliteľnú súčasť prijatia tých najhlbších strachov, ktoré máme.

Mottom východných prístupov v rámci sebarozvoja je: "Pohyb je nepriateľom strachu".

Zážitkový workshop ukončíme spoločným zdieľaním pocitov z celého dňa a príjemnou relaxáciou sprevádzanou hudbou.

Tento formát workshopu môžeš absolvovať aj individuálne v inom termíne.

Príspevok za sprevádzanie pre 1 osobu: 180€

Pre dve osoby, alebo pár: 200€

V prípade vytvorenia skupiny min. 4 ľudí: 66€

V cene je zarátaný vegetariánsky obed a občerstvenie.

Termín: 30.4.2023, 10:00-18:00

Miesto si rezervuješ úhradou zálohy vo výške 30€ na číslo účtu SK1811110000001004001005.

Zober si so sebou športové oblečenie, pevnú obuv a fľašu s vodou.

cta