rrrr

Pohybovo-meditačný víkend 26.11.-28.11.2021

Srdečne Ťa pozývam na Pohybovo-meditačný víkend, počas ktorého sa hlbšie prepojíme s vedomým vnímaním reality, v ktorej sa nachádzame. Momentálne prežívame ako ľudstvo silný transformačný proces, ktorého súčasťou môže byť intenzívnejší pocit neistoty, chaossu, vnútornej nerovnováhy, strachu a obáv z budúcnosti. Množstvo vonkajších zmien prináša priestor na nové odpovede, napojenie sa na svojho vnútorného liečiteľa a spojenie sa so sebou samým. 

Koniec roka so sebou prináša zvyčajne chuť nechať niektoré životné situácie viac dosadnúť a naladiť sa na príchod nových životných situácií, v ktorých sa máme chuť pohnúť ďalej. 

Počas víkendu sa budeme spoločne v menšom uzatvorenom kruhu venovať pre vás možno novým pohybovým technikám, s ktorými som obohatila nielen svoj život, ale prinášajú kvalitu do života mnohým ľuďom.

Budeme sa veľa venovať práci s dychom a jeho energiou v pohybe prostredníctvom tanca 5 rytmov, ktoré nás prepoja hlbšie s archetypmi osobnosti človeka. Necháme dosadnúť zážitky posledných mesiacov prostredníctvom Kraniosakrálnej biodynamiky. Predstavíme si hlbšiu prácu s dychom a zmenenými stavmi vedomia. Rada by som vás pozvala prostredníctvom stelesnenia sa navnímať si 4 úrovne vedomia z pohľadu Šamanizmu a intenzívnejšie si uvedomiť svoju vlastnú životnú cestu.

Spoločný začiatok workshopu bude v piatok o 15:00 - môžete prísť aj skôr a naladiť sa pri šálke čaju. 

Počet miest: 4

Príspevok za organizáciu, ubytovanie a plnú penziu je vo výške: 180e

Rezerváciu miesta budeš mať po úhrade zálohy vo výške 50e na číslo účtu SK18 1111 0000 0010 0400 1005

Čaká vás chutná a ľahká vegetariánska strava.

Spanie bude k dispozícií a stačí si priniesť spacák a karimatku.

Budeme sa veľmi tešiť 

Ro a Tomáš

 

 

cta

ToDo - vložiť CTA