play fight

"Život je challenge a cez challenge preskúmame to neznáme".

Play-Fight prax - Brána do vzťahového labyrintu 29.1.2022

Pamätám si na prvý kontakt s touto úchvatnou, hlbokou, úprimnou a otvárajúcou praxou. Ako človek, ktorý sa venuje práci s telom na rôznych úrovniach vnímam Play-Fight ako skutočne vzťahovú záležitosť nielen cez seba, ale aj smerom k vonkajšiemu svetu. Od prvého momentu osobnej praxe mi všetko skutočne začalo dávať zmysel tak inak. Vedela som, že tu je cesta úspechu len úprimnosť.

A čo je tou hybnou silou v našich životoch? Nie sú to práve zdravé, láskavé, úprimné, podporujúce, počujúce a vedomé vzťahy? Pre mňa rozhodne áno.

Preto Ťa pozývam ochutnať si seba a stelesniť si vzťah k sebe samému a ostatným bytostiam. Stačí opäť nájsť tú zdravú detskú zvedavosť a otvoriť sa novým pohľadom.

O preklad textu sa pričinil môj učiteľ a vzácny človek Martin Ďuriš

Play-Fight vychádza zo stelesnenej filozofie tekutého tela. Ide o skúmanie toho, čo je to byť človekom. Názov sa pokúša reprezentovať dve základné polarity, ktoré sú súčasťou prírodnej aj sociálnej ríše. Je to symfonická interakcia medzi konfrontáciou a spoluprácou. Z tejto perspektívy je život nevyhnutnou play-fight interakciou, ktorá sa nerušene odohráva práve teraz v nás samotných. A takisto sa odohráva aj s každou interakciou s našim vonkajším okolím. Kooperatívny aspekt tejto praxe zabezpečuje, že integrita každého účastníka zostáva zachovaná. Dávame jej úctu a rešpekt. Na druhej strane, konfrontácia slúži ako brutálne zrkadlo, ktoré dáva výzvy našim klamlivým identitám, ktoré sme si na seba počas života obliekli.


Žiaden odpor

Čeliť vlastnej rezistencií hrá veľkú úlohu v praxi Play-Fight. Osobná rezistencia je často fyzická expresivita hlbokých strachov. Zatiaľ čo strach je vitálny biologický mechanizmus, ktorý nám zabezpečuje prežitie, celoživotne naodbudnuté strachy sa už veľmi líšia od základného prirodzeného dizajnu strachu a vedia byť pre náš organizmus veľmi škodlivé. Počas praktikovania vytvárame vhodné a priateľské prostredie, kde si môžeme bezpečne pripomenúť tieto rezistencie a ďalej spoločne preskúmať strachy, ktoré s nimi idú ruka v ruke. Hlavná zmena prichádza, keď sa človek rozhodne prestať klásť odpor vlastnému odporu a postupne prestáva bojovať sám so sebou. Veľmi jednoduchý mentálny posun s ohromnou využiteľnosťou v bežnom živote.


Brutálna úprimnosť

Brutálna úprimnosť k sebe samému a kultivácia brutálnej úprimnosti k sebe samému je jedným zo základných pilierov Play-Fightu. Je to veľmi efektívne cvičenie, ktoré nám pomáha jasne vidieť rozdiel medzi falošnými ideami a obrazmi, ktoré sme si o sebe vytvorili. V kontraste, ak by sme sa snažili intelektuálne definovať, čo je to reálne, tak to je vcelku nedosiahnuteľná úloha.

Analógiou môže byť predstava, že chceme chytiť oceán do siete. Avšak na druhej strane to pravdivé môže byť rozpoznané racionálne. Play-Fight dláždi cestu k praxi, ktorá postupne uvoľňuje a rozkladá akékoľvek umelo vytvorené idey o nás samých. Na to, aby sme v sebe kultivovali brutálnu úprimnosť do do veľkej hĺbky, do stavu, v ktorom možno ani nevieme, kto vlastne sme, vyžaduje odhodlanie, dôveru a odvahu. Pri tom, ako sa nám postupne rozbíja pocit falošnej identity, môžeme cítiť existenciálne strachy, pocity závrate a iné strašidelné pocity, ktoré však neskôr rozpoznáme ako súčasť toho, čo nie sme.


Prepojenosť 

Toto je jedným z dôležitých nástrojov, ktorý nemôže byť vynechaný zo symfónie praxe. Je to veľmi jednoduché, žiadne prepojenie, žiaden koncert, žiaden Play-Fight. Aj keď pocit napojenosti je subjektívny, výzvou je orientovať účastníkov voči špecifickému pocitu napojenia, bez ktorého sa Play-Fight nedeje. Každý, kto má skúsenosti s vodou, vie, že odporovať vode neprináša žiadne ovocie, je to nereálne. Voda je základným živlom, ktorý inšpiruje Play-Fight, pretože voda nás pokorne učí spôsobu, ako nemať rezistenciu. Je to brána do špecifického spôsobu spojenia, ktorý si v Play-Fighte veľmi vážime, kultivujeme a udržujeme.

Táto jedinečná prax je vhodná pre každého, kto má zdravotné problémy - fyzické, psychické, má záujem osobnostne rásť, rozvíjať kvalitné vzťahy, pre každého pracujúceho v oblasti zdravia, koučov, lekárov, masérov, fyzioterapeutov, páry. 

Začiatok workshopu:

  11:00 - 13:00 úvod a teória

  13:00 - 14:00 obed

  14:00 - 17:30 cvičenia a techniky

  17:30 - 18:00 záverečné zdieľanie

Počet miest : max. 10

Miesto konania: Svojdomov, Na Šefranici 22, 01001 Žilina

Príspevok za sprevádzanie dňom: 88e

V cene je zahrnutý chutný vegetariánsky obed a občerstvenie

Registrovať sa môžete na tel. 0911 644 700, alebo mailom na rovena.sebanova@gmail.com 

Svoju účasť potvrdíte úhradou zálohy vo výške 30e na číslo účtu SK18 1111 0000 0010 0400 1005

Na všetkých sa teším

Ro

 

 

cta

ToDo - vložiť CTA