ffffffffffffffffffff

"Neprestávajme veriť, že sa dokážeme o sebe dozvedieť viac ako si myslíme, že je potrebné pre život."

Meditačno-pohybovo-zážitkový víkend Pod Jedľovinou 3.12.-5.12.2021

 Ahoj,

Srdečne Ťa pozývam na predvianočný Meditačno-pohybový zážitkový víkend v dňoch 3.12.-5.12.2021, ktorý je ideálnou príležitosťou prepojiť sa viac so sebou a nechať dosadnúť rozbúrenú hladinu tohto roka, upokojiť vnútorný chaoss a nastoliť celkovú rovnováhu v celom systéme pred začiatkom nového roka.

Zažívame zrejme najnáročnejší rok života ako ľudstvo, komunity, rodiny, individuality. Každý sa nachádzame v inom stave vedomia a rozvoja a preto sme aj inak adaptabilní na prichádzajúce zmeny. Dovoľme si byť úprimní sami k sebe a odpovedajme si pravdivo na nasledujúce otázky.

Zažívaš v poslednom období hlbšie a častejšie sa objavujúce strachy?

Cítiš viac hnevu, negatívnych emócií a pocitov, podráždenie, úzkosti, obáv z budúcnosti?

Nevidíš svoju cestu tak jasne ako doteraz?

Prežívaš viac stresu a napätia?

Máš problémy so spánkom, alebo pozoruješ iné - možno nové začínajúce, alebo opakujúce sa somatické prejavy u seba?

Máš problém vidieť svet svojou vlastnou optikou?

Týchto tém sa dotkneme pomocou vedenej meditácie, rozvíjania percepcie a tréningu všímavosti, technikami zameranými na aktuálne dostupný osobný proces, prepojením sa s naším dychom života za pomoci kraniosakrálnej biodynamiky, relaxačných a pohybových techník. Celý víkend sa ponesieme na vlne 4 úrovní vedomia, ktoré sú v procese liečenia pre nás nesmierne dôležité a rozvíjajúce naše vedomie. Zharmonizujeme svoj nervový systém a naučíte sa vnímať jeho preťaženie cez úprimné zrkadlo prežitku so svojím fyzickým telom. 

Ak cítiš úprimnú chuť skúmať a hľadať odpovede aj na akékoľvek iné Tvoje aktuálne otázky, ktoré rezonujú v Tvojej mysli, tak si srdečne vítaný.

Celý workshop bude prebiehať v príjemnej, dôvernej a rodinnej atmosfére v krásnom prostredí Pod Jedľovinou a príroda nám pomôže umocniť celý proces tak, aby si sa cítil/a bezpečne a otorene.

Počet miest: 4

Príspevok za celý víkend vrátane lektorného, stravy (odľahčená a chutná vegetariánska kuchyňa) a ubytovania: 180e

Začiatok 3.12. o 15:00

Predpokladaný koniec: 5.12. o 13:00 - ak budeš potrebovať viac času, tak si môžeš ešte dopriať pre seba po oficiálnom ukončení masáž, alebo kraniosakrálne ošetrenie.

Viac organizačných pokynov pošlem každému záujemcovi do mailu po prihlásení.

Rezervovať si môžeš miesto úhradou zálohy vo výške 50e na číslo účtu SK18 1111 0000  0010 0400 1005.

Budem sa tešiť na spoločný víkend

Ro

 

 

cta

ToDo - vložiť CTA