rrrr

Meditačno-pohybovo zážitkový víkend Pod Jedľovinou 13.1.-15.1.2021

Práve sme otvorili bránu do Nového roka, s ktorým prichádzajú nové výzvy, zmeny, nové situácie a vtedy potrebujeme mať dobre nastavený kompas, aby sme sa dokázali zorientovať.

Preto Ťa srdečne pozývam na Pohybovo-meditačný víkend, počas ktorého sa hlbšie prepojíme s vedomým vnímaním vlastnej reality, v ktorej sa nachádzame, ale aj reality okolo nás. Momentálne prežívame ako ľudstvo silný transformačný proces, ktorého súčasťou môže byť intenzívnejší pocit neistoty, chaossu, vnútornej nerovnováhy, strachu a obáv z budúcnosti. Množstvo vonkajších zmien prináša priestor na nové odpovede, napojenie sa na svojho vnútorného liečiteľa a spojenie sa so sebou samým. Pokiaľ poznáme seba, tak sa pre nás každý krok stane ľahším, každý deň plnší na vnemy, staneme sa senzitívnejšími vo vzťahoch, práci a bežných životných situáciách. Toto nové vedomie nám prinesie aj vnímavejší postoj k nášmu zdraviu a k plynulejšiemu prežívania života.

Počas víkendu sa budeme spoločne v menšom uzatvorenom kruhu venovať pre vás možno novým pohybovým technikám, s ktorými som obohatila nielen svoj život, ale prinášajú kvalitu do života aj mojím klientom.

- Naučíte sa rozpoznávať svoje pocity a emócie a pracovať s nimi tak, aby ste ich dokázali vedome vnímať v prítomnosti a rozpoznávali tri časové úseky, v ktorých máme tendenciu sa nachádzať - minulosť, prítomnosť a budúcnosť.

- Priblížime si v praxi hlbší význam meditácie v našom živote a zmysel praktizovania počas bežných dní.

- Rozpoznáte kvalitu vášho nervového systému, naučíte sa prostredníctvom dychu vnímať svoje vlastné napätie, fyzickú tenziu a mieru stresu, ktorý prežívate.

- Pomocou relaxačných a pohybový techník prepojíme 4 úrovne vedomia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Šamanizmu, alebo ceste srdca.

- Pobytom v prírode sa hlbšie prepojíme s energiou života a sami so sebou.

Spoločný začiatok workshopu je v piatok 13.1.2022 o 15:00 - môžete prísť aj skôr a naladiť sa pri šálke čaju. 

Počet miest: 4

Príspevok za sprevádzanie workshopom, ubytovanie a plnú penziu je vo výške: 190e

Čaká na vás chutná a odľahčená vegetariánska strava - v piatok začneme večerou, v sobotu budeme mať raňajky, obed a večeru, v nedeľu skončíme spoločným obedom

Rezerváciu miesta budeš mať po úhrade zálohy vo výške 50e na číslo účtu SK18 1111 0000 0010 0400 1005

 

Spanie bude k dispozícií a stačí si priniesť spacák a karimatku.

Budeme sa veľmi tešiť 

Ro a Tomáš

 

 

cta