new life

Krok k potravinovej sebestačnosti, alebo ako premeniť 200m2 na jedlú záhradu

Ahoj človek,

Srdečne Ťa pozývame dotknúť sa zeme, precítiť a prežiť spoločný zážitkový a praktický deň v našej záhrade, ktorá čaká na svoju realizáciu Vývoj posledných udalostí vo svete posledné roky nás motivovali ísť v živote inak a potravinovú sebestačnosť považujem nielen za zábavu, ale už zrejme aj za nevyhnutnosť a zároveň cestu sebalásky.

V prvej časti workshopu sa zameriame na viacero dôležitých oblastí, aby si pochopil/a dôležité súvislosti prepojení v rámci biodiverzity v prostredí a v záhrade ako komplexnom a samostatne fungujúcom ekosystéme, ktorý svojou prítomnosťou môžeme podporiť a vyživiť, aby nám zdravé, výživné a rozmanité plody boli odmenou.

Budeme sa rozprávať o pôde, postaráme sa o ňu aj prakticky a vysvetlíme si, prečo by nemali byť v záhrade používané chemické postreky v kontexte nášho zdravia, ale aj zdravia záhrady a celej našej zeme.

Určite si priblížime aktuálny stav kvality potravín, ktoré máme možnosť kupovať za nemalé peniaze.

Prakticky založíme záhony a naučíš sa samostatnosti vo svojej záhrade.

Povieme si, aká investícia Ťa čaká, ak budeš mať chuť zakladať vlastnú záhradu.

Dotkneme sa veľmi významnej témy kompostovanie v kontexte komplexnosti a využiteľnosti kompostovania nielen v záhrade.

Ponoríme sa do ríše rastlín, ich celého systému a vytvoríme spoločne skleník fungujúci na permakultúrnych princípoch a vzájomnom podporovaní sa.

Povieme si, ako môžeme sami prispieť k zvráteniu aktuálnej a prehlbujúcej sa klimetickej zmeny a čo nás čaká, ak sa nedotkneme s úctou zeme.

Obleč si staršie oblečenie, vyzbroj sa pozornosťou a chuťou učiť sa pre seba ísť cestou samostatnosti. Kde inde začať ako od tej najnevyhnutnejšej súčasti nášho života?

Termín workshopu: 2.4.2022,10:00-17:00

Počet miest: 10

Príspevok za workshop na podporu fungovania nášho OZ Divergent je vo výške 50e vrátane teplého vegetariánskeho obeda.

Je potrebné sa prihlásiť a rezervovať si miesto kvôli zabezpečeniu náradia a príprave obeda.

Po prihlásení a uhradení zálohy vo výške 20e Ti pošlem presnú polohu, kde sa workshop bude konať. Budeme sa na teba tešiť.

Tomáš a Ro

cta