ssss

"Najväčšie dary, ktoré môžete dať svojim deťom, je bezpodmienečná láska, korene zodpovednosti a krídla nezávislosti".

Fyzio klub pre deti - Makov kurz 11.1.2022-15.3.2022

Srdečne pozývam do Fyzio klubu všetky deti vo veku 8-12 rokov, ktoré milujú pohyb, radi by sa učili nové veci, alebo majú zdravotné problémy.

Žijeme v dobe, kedy sa pohyb vytráca z našich životov, deti viac sedávajú, viac sa vozia v autách a pribudli ešte hodiny strávené pri elektronike.

Tieto faktory negatívne ovplyvňujú ich prirodzený vývoj nielen na fyzickej ale aj psychickej úrovni. Mnohé sa stretávajú už v útlom veku s problémami a bolesťami chrbtice, skoliózou a inými symptómami signalizujúcimi začínajúci problém pohybového aparátu.

Nakoľko ide o problémy fyzické, je potrebné zaradiť do života detí pohyb a naučiť ich aktívne sa angažovať pri jeho liečení. Zdravie nie je samozrejmosť a trvalý stav, preto prevencia je v každom prípade tou najúčinnejšou cestou spokojného a zdravého človeka. V prípade detí a ich vývoja je dobrý základ zdravia skutočne dôležitý.

Na spoločných hodinách sa budeme venovať hravou formou rôznym pohybovým aktivitám, ktoré deti budú rozvíjať nielen na fyzickej úrovni, ale aj na mentálnej a psychickej.

Zameriame sa na:

- ergonómiu pohybu, správne sedenie, chôdzu, biomechaniku tela

- cvičenie pre zdravú, silnú a pružnú chrbticu

- statiku a dynamiku pohybu

- prácu s dychom

- rovnováhu, koncentráciu, flexibilitu

- podporu individuality a zároveň spoluprácu v skupine

-  nesúťaživosť, priateľskú atmosféru a rozvíjanie vnútornej rovnváhy

Začiatok kurzu: 11.1.2022 

Koniec kurzu: 15.3.2022+ 1 náhradná hodina v prípade absencie

Čas: 16:30-17:30

Miesto konania: Základná škola Makov-telocvičňa

Príspevok za lektorné: 45e

Na cvičenie potrebujete: pohodlné oblečenie, karimatku, vodu

Kurz je vhodný pre všetky deti a v prípade potreby konzultácie konkrétneho zdravotného problému som rodičom ochotne k dispozícií.

V prípade záujmu si rezervujte miesto úhradou zálohy vo výške 20e na číslo účtu SK18 1111 0000 0010 0400 1005

na všetky deti sa teším

Ro :-) 

cta