play fight

"Bojovník nie je o dokonalosti, víťazstve, nedotknuteľnosti - je o zraniteľnosti-"

Play-Fight/Formless Arts


3. 1. 2019 Predvolený administrátor

play fight v2

"Tých ktorých je najťažšie milovať sú tí, ktorí to potrebujú najviac."