ll

"Voda má pamäť-telo má pamäť."

Continuum movement - tekuté telo

Odkedy som spoznala hravosť, múdrosť a inteligenciu vody vo svojom tele, odvtedy som intenzívnejšie začala vnímať nielen pohyb samotný, ale aj jeho vplyv na celý život. Priamo úmerne s prebúdzajúcim sa tekutým telom sa začala prebúdzať aj moja zvedavosť v otázkach života. Situácie, zážitky, šport, práca, vzťahy, hudba, tvorenie, príroda a celistvejšie vnímanie prichádzajúcich momentov sa stali novými. Začala som viac pozorovať a zároveň si dovolila, aby sa dial život z pozície srdca viac ako z pozície rozumu. To si pýtalo veľa odvahy.

Čo je Continuum movement?

Continuum movement je prax, ktorá evokuje zmysel pre detailné vnímanie celého dýchajúceho tekutého tela. Ak rozvlníme a zvedomíme tekutú esenciu nášho systému, tak môžeme precítiť hlbšiu celistvosť tela, jeho flexibilitu a otvorenosť.

Precítenie hlbších vnútorných pohybov tela v nás môže prebudiť vzťah s našou pradávnou esenciou života a inteligenciou vesmíru.

Tieto pohyby podporujú schopnosť sústrediť sa celým svojím srdcom na to, čo je práve teraz. Môžeme tak podporiť schopnosť bytia so svojím vlastným telom s pôžitkom a detským záujmom.

Rozvíjame tak v sebe zenovú hravú myseľ neustáleho začiatočníka a prehlbujeme výživný pocit bytia v prítomnosti, čo prirodzene zvyšuje našu silu a vitalitu a schopnosť adaptability v živote. 

Pri učení sa kontinuálneho pohybu kladieme dôraz na široké pole vnímavosti rôznych vrstiev pohybu, dychu a zvuku.

Zakladateľkou Continuum Movement je Emilie Conrad, ktorá je považovaná za vizionárku. Jej dielo je zapracované do medzinárodného publika odborníkov z oblastí ako je Rolfing, Craniosakrálna terapia, Osteopatia, Fyzikálna terapia, Tanec, Psychoneuroimunológia.

                               "Praktikuj tak, aby sa tvoje telo stalo okom."

Korene Continuum Movement nachádzame v mystickej škole starého Grécka, kde bolo ako liečebná technika používané spojenie snov, vodných kúpeľov a tmavých komôr.

V modernejšej forme využívame ležanie na chrbte, sedenie na zemi alebo stoličke v kombinácii so špecifickým dýchaním, vydávaním zvukov a pohybovými sekvenciami. Pracujeme na vytváraní rezonančného poľa, ktoré zväčší naše spojenie so zemou a kozmickým poľom.

Zvýšená senzitivita tela nám umožní byť viac v kontakte so svojimi myšlienkami a emóciami, ktoré potom ľahšie privedieme do harmónie. Takéto zvýšenie vnímavosti tela voči senzorickým pocitom v ňom nám pomáha pri orientácii v každodenných situáciách. Pri interakcii s vonkajším svetom, ale aj s tým vnútorným. Hlbšia vnímavosť tela sa môže stať nástrojom pre príjemnú každodennú prax. 

Najväčšie zmeny v neurónových dráhach sa dejú práve v stave pokoja a vedomej pozornosti. Prichádza hlbšie liečenie a integrácia nášho bytia na viacerých úrovniach. Pri spomalení lepšie počujeme, čo sa deje v nás a mimo nás.

Pomocou jogovej terapie, vedomého pohybu, Continuum movement, pohybovo-dotykovej terapie a tréningu všímavosti dostaneme možnosť práce so stresom a traumou, ktoré sú uložené vo fasciách aj kostiach. Telo je kontaktované do hlbších vrstiev.

                                     Continuum je inhibítor mozgu.

Ak vás prepadla detská úprimná zvedavosť, máte chuť ponoriť sa v bezpečnom priestore, nechať sa unášať na vlne života bez zbytočného zasahovania a dovoliť, aby odpovede, ktoré neprichádzajú, alebo ste nepočujete, že prišli, tak si spoločne môžeme dopriať tekuté pohybové ponorenie sa.

Vaša Ro :-)


2. 1. 2019 Predvolený administrátor

ll v2

"Pohyb je život."